Suomella on kaksi kansalliskieltä: suomi ja ruotsi. Tämä tarkoittaa sitä, että molempia kieliä käytetään yhteiskunnan kaikilla aloilla. Maassamme on myös kautta aikojen asunut runsaasti venäjää ja saamea puhuvia ihmisiä ja nämä kielet ovat vielä tänä päivänäkin maassamme eniten puhutut kielet kansalliskielten lisäksi. Tämän lisäksi Suomessa asuu yli 310 000 ihmistä, jotka puhuvat äidinkielenään jotain muuta kieltä. Itse asiassa Suomessa puhutaan tänä päivänä enemmän kieliä kuin koskaan.

Ruotsi toisena kielenä

Ruotsin kielen asema on maassamme edelleen vahva. Tänä päivänä ruotsia puhuu äidinkielenään Suomessa lähes 300 000 ihmistä. Ahvenanmaa on Suomen ruotsinkielisintä aluetta, sillä sen kaikki kunnat ovat ruotsinkielisiä. Manner-Suomessa ruotsin kieltä puhutaan enemmistökielenä Inkoossa, Raaseporissa, Kemiönsaaressa, Paraisilla, Korsnäsissä, Kristiinankaupungissa, Kruunupyyssä, Luodossa, Maalahdessa, Mustasaaressa, Närpiössä, Pedersöressä, Pietarsaaressa, Uusikaarlepyyssä ja Vöyrillä. Lähes kaikki Suomen kunnat ovat nykyään kaksikielisiä, mutta useimmissa niistä on enemmistökielenä kuitenkin suomen kieli.

Puhuttujen kielten kirjo on laaja

Venäjän kieli on suomen ja ruotsin kielen jälkeen eniten maassamme puhuttu kieli eli se on maamme eniten puhuttu epävirallinen kieli. Vuonna 2017 venäjän kieltä äidinkielenään puhuvia oli 1,4 prosenttia väestöstä. Venäjää puhutaan eniten Itä-Suomen kunnissa, kuten Joensuussa, Imatralla ja Lappeenrannassa. Saamen kieli on merkittävä osa maamme kielipalettia, vaikka sitä puhuu tänä päivänä Suomessa enää vain noin 1500 henkilöä. Saamelaiskielillä on virallinen asema Inarin, Utsjoen, Sodankylän ja Enontekiön kunnissa.

Suomen väestöstä jopa 5,4 prosenttia puhuu äidinkielenään jotakin muuta kieltä kuin suomea, ruotsia, venäjää tai saamea. Tähän moninaiseen ryhmään kuuluvat muun muassa romanit, viittomakieliset ja maahanmuuttajat. Maassamme asuvista muunkielisistä enemmistö puhuu äidinkielenään viron kieltä, somalin kieltä, englannin kieltä tai arabian kieltä. Suomesta löytyy myös autoktoniseksi määriteltyjä kieliä eli kieliä joita on käytetty maassamme jo kauan. Näitä ovat karjalan kieli, romanikieli sekä suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli.